Hà Nội đang triển khai 52 dự án nhà ở xã hội, 21 dự án nhà ở tái định cư

phía Bắc Hà Nội
Hà Nội đang triển khai 52 dự án nhà ở xã hội, 21 dự án nhà ở tái định cư

Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn thành phố đã hoàn thành 346 dự án nhà ở thương mại, 25 dự án nhà ở xã hội, 19 dự án nhà ở tái định cư, 4 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Hiện thành phố đang triển khai 52 dự án nhà ở xã hội, 21 dự án nhà ở tái định cư, 14 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ…