Công nghệ pin đột phá của Toyota hứa hẹn tăng 15% dung lượng

Bằng việc quan sát cách hoạt động của các ion lithium trong chất điện giải, Toyota có thể cải thiện dòng chuyển dịch ion lithium giữa 2 điện cực và từ đó nâng cao dung lượng pin.

Tags: toyota