Chi tiết 5 huyện ngoại thành được TPHCM đầu tư lên quận

Dự kiến 5 huyện ngoại thành của TPHCM sẽ lên quận vào trước năm 2030. Tuy nhiên, cả 5 quận này đều còn thiếu nhiều tiêu chí khác nhau.

Nguồn: Báo Tiền Phong