Chevrolet Equinox 2018 có giá 24.475 USD, cạnh tranh cùng Honda CR-V

Với thiết kế và công nghệ đậm chất Mỹ, Chevrolet Quinox 2018 có thể tự tin cạnh tranh cùng Honda CR-V với giá bán từ 24.475 USD.