VinaCapital và Ba Huân chính thức đường ai nấy đi

VinaCapital và Ba Huân đang tiến hành các thủ tục chi tiết về bồi hoàn lãi suất để đạt được điều khoản nhằm chính thức chấm dứt hợp tác đầu tư giữa hai bên.

2018-10-9 03:13:00