Khối nợ nghìn tỷ của Đức Long Gia Lai

Tính tại ngày 30/9/2018, số nợ của Đức Long Gia Lai đã chiếm tới 60% tổng tài sản công ty. Ngoài ra, giá cổ phiếu DLG tại thời điểm phiên sáng ngày 5/12 chỉ dao động ở mức 1.850 đồng/CP, mức giá thấp nhất của cổ phiếu này từ trước đến nay.

2018-12-6 03:49:59