Be chính thức lăn bánh, cước đắt hơn Grab, Go-Viet, FastGo

Chính thức hoạt động sáng nay, cước phí ứng dụng gọi xe công nghệ Be nhỉnh hơn và thời gian chờ đợi lâu hơn những đối thủ cạnh tranh hiện có như Grab, Go-Viet, FastGo.

2018-12-18 01:00:00