Xây dựng phương án huy động vốn hàng chục ngàn tỉ đồng mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Giao thông Vận tải được giao xây dựng các phương án huy động vốn để đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó ưu tiên phương án huy động vốn nguồn vốn xã hội cho đầu tư.

2018-11-11 23:20:00