Cần cuộc “đại cách mạng” chống ngập ở TP HCM

Tình trạng ngập nước ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của thành phố.

2018-12-6 04:04:33