Thủ tướng yêu cầu Bộ TNMT báo cáo việc buộc doanh nghiệp phải có 100% đất ở mới làm chủ đầu tư

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 11297/VPCP truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) báo cáo quy định buộc doanh nghiệp bất động sản phải có 100% đất ở mới được làm chủ đầu tư.

2018-11-22 06:46:00