Vinamilk sẽ hỗ trợ 7 ca mổ tim trong năm 2018 cho chương trình “Tiếng vọng từ trái tim”

Ngày 10/10, tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã diễn ra buổi Lễ ký kết Hợp tác trao đổi y tế 5 năm “Tiếng vọng từ trái tim” giữa Bệnh viện tim Hà Nội và tổ chức phi lợi nhuận MD1World.

2018-10-11 08:00:00