Công trình nhà gia đình ca sĩ Mỹ Linh tại Sóc Sơn xây vượt hơn 138m2

“Hiện nay công trình nhà ca sĩ Mỹ Linh đã xây dựng với tổng diện tích 538,6m2. Số diện tích xây dựng vượt quá là hơn 138 m2. Hiện cơ quan thanh tra đang làm và sẽ kết luận cả việc cấp sổ đỏ cũng như các vấn đề liên quan”, ông Nguyễn Xuân Phương - Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn nói.

2018-12-5 03:53:38