Bà Rịa - Vũng Tàu đã xóa sổ 27 dự án treo trong 11 tháng

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình vừa cho biết, tỉnh vừa xóa sổ 27 dự án treo trên địa bàn tỉnh, năm 2019 tỉnh sẽ tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai nhiều năm trên địa bàn tỉnh để chấm dứt đầu tư.

2018-12-6 04:00:24