5 thách thức để Việt Nam thoát bẫy thu nhập trung bình thấp

Con đường của Việt Nam để trở thành một nền kinh tế hiện đại, công nghiệp chỉ mới bắt đầu và những thành tựu trong quá khứ không còn đảm bảo một tương lai thành công nữa.

2018-12-5 04:34:14