Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' yêu cầu xử lý sai phạm của Mường Thanh

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo quận Ngũ Hành Sơn ra thông báo lần cuối, yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép tại tổ hợp khách sạn Mường Thanh.

2018-12-7 10:30:51