"Loay hoay" bài toán giải quyết ngập cho Sân bay Tân Sơn Nhất

Tại phiên chất vấn, đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang nêu vấn đề ngập tại quận Tân Bình, trong đó có khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất bởi dự án cải tạo kênh Hy Vọng chậm triển khai.

2018-12-6 09:12:48