Mổ xẻ sai phạm đất đai từ vụ Út “trọc”, Vũ “nhôm”, Thủ Thiêm

Mặc dù Luật Đất đai năm 2013 ra đời, song sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai vẫn diễn ra phổ biến, kéo dài và chậm bị xử lý gây hậu quả lớn về kinh tế và xã hội, điển hình như vụ việc Út “trọc”, Vũ “nhôm”, Thủ Thiêm…

2018-12-6 09:19:06