Mỹ - Trung Quốc đình chiến, VN-Index bật tăng hơn 13 điểm

Có thời điểm VN-Index tăng hơn 13 điểm.

2018-12-3 02:47:46