Có nên giãn lộ trình siết tín dụng bất động sản?

Thị trường bất động sản phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng, lộ trình "siết" tín dụng bất động sản đang thực sự gây quan ngại.

2018-10-11 07:43:00