321 hộ dân khu 4,3ha Thủ Thiêm được đền bù thiệt hại vật chất và tinh thần

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã cho ý kiến về các chính sách đối với 321 hộ dân trong khu vực 4,3ha ở Thủ Thiêm, quận 2. Người dân sẽ được đền bù thiệt hại về tinh thần và vật chất…

2018-12-9 05:38:50