Dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành chậm, vì sao?

Chính phủ gửi báo cáo về tình hình triển khai dự án sân bay Long Thành đến Quốc hội...

2018-10-11 07:09:00