Chiến tranh thương mại hạ nhiệt, chứng khoán, trái phiếu và tiền tệ đều tăng mạnh

Thị trường chứng khoán từ Mỹ, Sydney cho tới Seoul đều tăng điểm và trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại lên hơn 3%

2018-12-3 04:30:05