Không thể dùng một giải pháp chống ngập cho cả Sài Gòn

Ông Trần Vĩnh Tuyến cho rằng tùy theo tình hình từng khu vực mà TP sẽ có những biện pháp chống ngập khác nhau chứ không có một giải pháp tổng thể cho cả TP.HCM.

2018-12-4 23:51:00