Cắt điện nước, dừng đăng kí tài sản nếu vi phạm xây dựng

Người có thẩm quyền mà dung túng, bao che không xử lý hoặc xử lý không đúng hành vi vi phạm...sẽ bị kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

2018-10-31 08:56:00