Việt kiều Mỹ kể chuyện đời xứ ‘thiên đường’: Bi hài đi đuổi người thiếu tiền nhà

Bạn bè hỏi, điều ám ảnh nhất trong công việc quản lý bất động sản là gì? Không cần phải suy nghĩ, tôi trả lời liền, đi đuổi người thiếu nợ tiền nhà ra đường mỗi tháng. Mà không đuổi thì có khi chủ lại đuổi... mình.

2018-12-8 23:09:00