Hiến kế giải cứu hàng loạt dự án bất động sản "đắp chiếu"

Theo Horea, nếu thời hạn sử dụng đất của dự án được tính từ ngày đưa vào khai thác kinh doanh sẽ hấp dẫn được các nhà đầu tư tham gia giải cứu các dự án "đắp chiếu".

2018-12-5 11:08:24