Đường về 'túi' Vũ nhôm của đất vàng 15 Thi Sách

Hãng Phim Giải Phóng đã nhượng lại quyền thuê nhà đất 15 Thi Sách cho Công ty Bắc Nam 79 để đổi lấy hơn 29 tỷ đồng.

2018-11-20 04:01:00