Truy vấn trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng vụ vỡ hồ làm 4 người chết

“Nhân lực của sở quá ít, trong khi tỉnh lại rộng, chúng tôi không đủ người để thanh tra, kiểm tra hết tất cả các dự án được. Chúng tôi đã làm hết sức mình rồi”, ông Lê Văn Dẻ nói.

2018-12-6 09:14:39