Hết hạn xử lý, 18 công trình vi phạm đất rừng ở Sóc Sơn hiện ra sao?

UBND huyện Sóc Sơn cho biết trong tháng 11 sẽ xử lý xong 18 công trình "xẻ thịt" rừng phòng hộ. Tuy nhiên, một ngày trước khi hết tháng 11, tất cả các công trình này vẫn còn nguyên trạng thái ban đầu.

2018-12-3 03:03:00