2.833 ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tuần qua

Cụ thể, lượng ô tô nhập khẩu trong tuần đạt 2.833 chiếc, với tổng kim ngạch hơn 67 triệu USD.

2018-12-17 03:58:55