Kiểm điểm hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai ở Sóc Sơn

Để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, nhiều cán bộ của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

2018-12-5 06:36:48