Vì sao hơn 1 vạn xe Ford Ranger bị triệu hồi tại Việt Nam?

Cục đăng kiểm Việt Nam vừa thông qua đợt triệu hồi 10.814 xe Ford Ranger được sản xuất tại Thái Lan trong thời gian từ ngày 23/5/2011 đến 20/5/2015.

2018-12-6 10:20:44