Nguy cơ dừng dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Nếu lãi suất vốn vay dự án PPP không được điều chỉnh, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có thể không hoàn thành đúng tiến độ...

2018-12-12 07:24:43