2019 là bài kiểm tra quan trọng với kinh tế toàn cầu và đây là lý do

Những người lạc quan và bi quan có những quan điểm khác nhau về kinh tế toàn cầu trong năm 2019 nhưng không ai có thể phủ nhận những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải trong năm tới.

2018-12-17 08:18:23