Công ty quản lý hầm đường bộ Hải Vân nợ 2,6 tỷ tiền điện

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT can thiệp để Công ty Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân thanh toán hơn 2,6 tỷ tiền điện.

2018-10-29 04:08:00