TP.HCM: Thu hồi dự án được giao đất quá 3 năm nhưng không thực hiện

Các dự án, công trình được giao đất quá 3 năm nhưng không thực hiện sẽ bị điều chỉnh, thu hồi, hủy bỏ. Đồng thời xem xét, xử lý nghiêm đối với những dự án đã có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chậm triển khai.

2018-11-24 23:41:00