Nhiều xe mới nhưng... ít lựa chọn - Oái oăm mua xe chơi Tết của khách Việt

Khách Việt có xu hướng mua xe trước Tết để có phương tiện mới du xuân cùng gia đình. Năm nay, nhiều mẫu xe không đủ giao khiến nhiều người không khỏi sốt ruột.

2018-12-16 08:00:00