Ban quản lý chung cư có được tự ý vào nhà dân?

Việc ban quản lý chung cư ra thông báo tự mở khóa vào các căn hộ để kiểm tra hệ thống PCCC là không đúng quy định của pháp luật.

2018-11-9 01:27:00