Hơn 100 người đến Sở Xây dựng TP HCM đòi nhà ở xã hội

Ngày 27-11, hơn 100 người gồm cán bộ nhà nước, giáo viên... đã kéo đến Sở Xây dựng TP HCM và Quỹ Phát triển nhà ở TP HCM (HOF) để đòi căn hộ nhà ở xã hội.

2018-11-27 09:27:31