‘Đất vàng’ 90 Nguyễn Hữu Cảnh ‘thay tên đổi họ’: Hành trình nhượng cổ phần cho nhà đầu tư Trung Quốc của SC5

Thông tin về việc chuyển nhượng cũng như giá trị các lần chuyển nhượng cổ phần tại Công ty TNHH Bay Water cho Tập đoàn Sunwah Group đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) không được SC5 công khai rõ ràng.

2018-10-11 10:59:00