Honda SH chênh giá kỷ lục 16 triệu đồng

Hiện tại, mẫu xe SH đang được bán cao hơn từ 15-16 triệu đồng so với mức giá bán lẻ đề xuất. Tương tự, Honda SH Mode hay Honda Air Blade và Yamaha Exciter cũng được bán chênh từ 2-15 triệu đồng.

2018-12-18 09:20:54