Nhà ở xã hội: Chủ đầu tư, người mua đều “mắc cạn”

Sau khi gói vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng kết thúc, chủ đầu tư lẫn người mua nhà ở xã hội đều gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

2018-12-19 06:00:00