Phân biệt và sử dụng các loại đá tự nhiên phổ biến hiện nay

Đá tự nhiên là loại đá thường có màu xám trắng của đá và vân rõ ràng ở mặt sau. Ngoài ra, còn có thể thấy những chấm đen cùng vân của đá ẩn chìm.

2018-11-29 08:12:00