Tiêu thụ xi măng tiếp tục bứt phá

Tiêu thụ sản phẩm xi măng trong 11 tháng năm 2018 tiếp tục “cán đích sâu” với 94,97 triệu tấn được tiêu thụ ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu, đạt 112% so với mục tiêu kế hoạch của cả năm.

2018-11-28 03:04:00