Tiếp xúc cử tri ở TPHCM: Nóng vấn đề sai phạm đất đai ở quận 9

Liên quan đến những sai phạm tại quận 9, quan điểm xử lý của Ban Thường vụ Thành uỷ là sai phải sửa theo quy định của pháp luật.

2018-11-21 11:30:00