Thông tin mới nhất về thép Trung Quốc ở dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

Lãnh đạo UBND TP HCM cho biết cần đánh giá chất lượng thép Trung Quốc có đảm bảo chất lượng hay không ở dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng

2018-12-6 09:11:47