Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT bao gồm những giấy tờ gì? Đi khám bệnh trong thời gian chờ cấp lại có được hưởng BHYT không?

2018-12-6 08:00:00