Giao nhà trễ hẹn, Công ty Phú Hoàng Anh còn đòi thanh lý hợp đồng, phạt lãi khách hàng

Công trình có dấu hiệu kém chất lượng, giao nhà trễ hẹn nhưng Công ty CP Phú Hoàng Anh, chủ đầu tư dự án The Park Residence (H.Nhà Bè) vẫn không trả tiền lãi phạt cho khách hàng còn đòi thanh lý hợp đồng, phạt ngược lại họ.

2018-12-18 23:43:00