2 tòa lâu đài đại gia Khải Silk vừa bán sau ‘cú sốc lụa Tàu' lộng lẫy cỡ nào?

Đại gia đình đám một thời Khải Silk vừa bán đi 2 tòa lâu đài lộng lẫy vốn gắn liền với tên tuổi của ông bấy lâu nay.

2018-12-17 05:38:36