Ai nhận "sang tay" cổ phần CGV Việt Nam từ Văn hoá Phương Nam?

Bên nhận cổ phần CGV Việt Nam từ Công ty CP Văn hóa Phương Nam là một doanh nghiệp có vốn điều lệ 120 tỷ đồng (tính đến tháng 10/2018).

2018-11-8 09:10:00